+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა

ჩვენი ნამუშევრები

სამოთახიანი ბინა

ტარიფი: «სტანდარტი», $250 1 მ²-ის

ოფისი

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $500 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «კლასიკი», $220 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «კლასიკი», $220 1 მ²-ის

ორიოთახიანი ბინა

ტარიფი: «კლასიკი», $220 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «მომგებიანი», $230 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «კლასიკი», $220 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ტარიფი: «ლუქსი», $300 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ტარიფი: «ლუქსი», $300 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «სტანდარტი», $240 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ტარიფი: «ეკონომი», $190 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «სტანდარტი», $240 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «მომგებიანი», $220 1 მ²-ის

ოთხოთახიანი ბინა

ტარიფი: «მომგებიანი», $220 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «სტანდარტი», $240 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $230 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ტარიფი: «სტანდარტი», $190 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ტარიფი: «სტანდარტი», $190 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ტარიფი: «სტანდარტი», $190 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «კლასიკი», $210 1 მ²-ის

ოროთახიოანი ბინა

ტარიფი: «მომგებიანი», $170 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ტარიფი: «სტანდარტი», $190 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ტარიფი: «სტანდარტი», $190 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «კლასიკი», $210 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $770 1 მ²-ის

ოთხოთახიანი ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $275 1 მ²-ის

ოთხოთახიანი ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $170 1 მ²-ის

სამოთახიანი ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $345 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $255 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $315 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $350 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $350 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $250 1 მ²-ის

სამოთახიანი ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $270 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $290 1 მ²-ის

კომერციული ფართი

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $200 1 მ²-ის

სტუდიო ტიპის ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $350 1 მ²-ის

ოროთახიანი ბინა

ტარიფი: «სტანდარტი», $240 1 მ²-ის

ოფისი

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $210 1 მ²-ის

ხუთოთახიანი ბინა

ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა, $600 1 მ²-ის