+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა

ერთოთახიანი ბინა

$255
1მ²-ის ღირებულება
ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა
45 დღე
სამუშაოს ვადები

ტიპი
1-ოთახიოანი ბინა
«შავი კარკასი»-დან
33 მ²
შენობის ფართი

ერთოთახიანი ბინა