+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა
$350
1მ²-ის ღირებულება
ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა
40 დღე
სამუშაოს ვადები

ტიპი
1-ოთახიოანი ბინა
project.renovationtype.
37 მ²
შენობის ფართი

ერთოთახი ბინა

ვიზუალი