+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა
$350
რემონტის 1 მ²-ის ღირებულება $350
40
სამუშაოს ვადები:
40 დღე

ტიპი
ერთოთახიოანი ბინა
37
ფართი:
37 მ²

ერთოთახი ბინა

ვიზუალი

ერთოთახი ბინა
ერთოთახი ბინა
ერთოთახი ბინა
ერთოთახი ბინა
ერთოთახი ბინა
ერთოთახი ბინა
ერთოთახი ბინა
ერთოთახი ბინა