+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა

კომერციული ფართი

$200
1მ²-ის ღირებულება
ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა
75 დღე
სამუშაოს ვადები

ტიპი
კომერციული ფართი
«შავი კარკასი»-დან
120 მ²
შენობის ფართი

კომერციული ფართი

ვიზუალი