+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა

კომერციული ფართი

$200
რემონტის 1 მ²-ის ღირებულება $200
75
სამუშაოს ვადები:
75 დღე

ტიპი
project.coordinates.8
120
ფართი:
120 მ²

კომერციული ფართი

ვიზუალი

კომერციული ფართი
კომერციული ფართი
კომერციული ფართი
კომერციული ფართი
კომერციული ფართი
კომერციული ფართი
კომერციული ფართი
კომერციული ფართი