+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა
$210
1მ²-ის ღირებულება
ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა
45 დღე
სამუშაოს ვადები

ტიპი
ოფისი
«შავი კარკასი»-დან
60 მ²
შენობის ფართი