+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა
$210
რემონტის 1 მ²-ის ღირებულება $210
45
სამუშაოს ვადები:
45 დღე

ტიპი
ოფისი
60
ფართი:
60 მ²

ვიზუალი

ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი
ოფისი