+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა
$500
1მ²-ის ღირებულება
ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა
90 დღე
სამუშაოს ვადები

ტიპი
ოფისი
«შავი კარკასი»-დან
30 მ²
შენობის ფართი