+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა

სამოთახიანი ბინა

$345
1მ²-ის ღირებულება
ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა
75 დღე
სამუშაოს ვადები

ტიპი
3-ოთახიოანი ბინა
«შავი კარკასი»-დან
77 მ²
შენობის ფართი

სამოთახიანი ბინა

ვიზუალი