+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა

სამოთაჰიანი ბინა

$270
რემონტის 1 მ²-ის ღირებულება $270
90
სამუშაოს ვადები:
90 დღე

ტიპი
სამოთახიოანი ბინა
80
ფართი:
80 მ²

სამოთაჰიანი ბინა

ვიზუალი

სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა
სამოთაჰიანი ბინა