+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა

სტუდიო ტიპის ბინა

$255
1მ²-ის ღირებულება
ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა
45 დღე
სამუშაოს ვადები

ტიპი
სტუდიო
«შავი კარკასი»-დან
33 მ²
შენობის ფართი

სტუდიო ტიპის ბინა