+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა

ხუთოთახიანი ბინა

$600
1მ²-ის ღირებულება
ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვა
150 დღე
სამუშაოს ვადები

ტიპი
5-ოთახიოანი ბინა
«შავი კარკასი»-დან
135 მ²
შენობის ფართი

ხუთოთახიანი ბინა