+995 577 150 155 ზარის შეკვეთა
ფასის დადგენა

ხუთოთახიანი ბინა

$600
რემონტის 1 მ²-ის ღირებულება $600
150
სამუშაოს ვადები:
150 დღე

ტიპი
ხუთოთახიოანი ბინა
135
ფართი:
135 მ²

ხუთოთახიანი ბინა

ვიზუალი

ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა
ხუთოთახიანი ბინა